Triedenia v Python

21 apr

Videa, v ktorých sa snažím vysvetliť  triedenia Vkladaním – Insert sort, Výberom – Select sort Triedenie Výberom – Select sort Triedenie Vkladaním – Insert sort Triedenie priamou výmenou – Buble sort Použitie time na meranie dĺžky triedenia Zdrojový súbor pre … Read More »

Scratch

21 apr

Zopár videí z obdobia karantény Covid 19 Programovacie prostredie SCRATCH Vytvorenie stvorca Tvorba uholníkov Uholníky a premenná Tvorba polkruhov Tvorba štvrť´kruhov Tvorba nových blokov

Cyklus for v pythone. 1. časť

24 mar

Dnes sa pozrieme na cyklus For a jeho využitie v pythone. Cyklus For je veľmi silný nástroj. V tomto videu si ukážeme len úvod do možností cyklu.

Python – reťazce – str

4 feb

ZDROJ: http://python.input.sk/ Zopár funkcií a metód pre prácu s reťazcami. Reťazec je zoznam (pole) zložený zo znakov, to znamená je indexovaný od 0. STRING Už poznáme tieto štandardné funkcie: len() – dĺžka reťazca int(), float() – prevod reťazca na celé alebo … Read More »